FAQ

Meest gestelde vragen

Hier vindt je de meest gestelde vragen over het programma Job in the Cloud

De opleiding zelf

Wat is de naam van de opleiding

De opleiding heet HBO-ICT Cyber Security & Cloud Duaal.

Is het een volledige HBO opleiding?

Ja, het is een volledige HBO-ICT opleiding. Je krijgt een HBO-ICT Bachelor of Science diploma.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 4 jaar.

Hoeveel dagen per week?

In de eerste twee jaar van je studie, werk je drie dagen per week bij het bedrijf en volg je twee  dagen in de week de opleiding van Hogeschool Utrecht (HU). Eén dag ben je bij de HU; de andere dag is bedoeld voor zelfstudie thuis. In het derde jaar ben je vooral bezig in de praktijk, met je werk en met praktijkopdrachten van Hogeschool Utrecht. De helft van de opdrachten maak je trouwens op de werkvloer. In het vierde jaar werk je aan je afstudeerscriptie bij je bedrijf en volg je geen lessen meer bij Hogeschool Utrecht.

Havisten en vwo-ers volgen in het eerste jaar een apart programma. In het eerste half jaar (eerste semester) volg je vijf dagen in de week de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud bij Hogeschool Utrecht. In het tweede semester volg je vier dagen in de week deze HBO opleiding. Daarnaast loop je één dag in de week stage bij een van onze bedrijven. In het tweede jaar volg je hetzelfde programma als de duale studenten. Eén dag in de week volg je je opleiding bij de HU, één dag heb je zelfstudie en de overige drie dagen ben je lekker aan het werk. Een interessante baan met een salaris en een vierjarig contract.

Hoeveel zelfstudie (of huiswerk) vraagt de studie per week?

De opleiding bestaat uit twee studiedagen per week. Eén dag per week op de Hogeschool Utrecht en één zelfstudiedag. Afhankelijk van je leertempo moet je rekening houden met zo’n extra 8-16 uur zelfstudie. Het onderwijs bestaat uit theorie- en praktijklessen, werkcolleges, leerteamleren en andere werkvormen.

Een theoretische cursus wordt afgesloten met een formele toets. De vorm van deze toetsing varieert per cursus. Een beroepstaak (werk dat je bij je werkgever doet) wordt afgesloten met een formele beoordeling op basis van het semesterverslag.

Elk studieblok (10 weken) kent een start van 6 weken, waarin je een dag les hebt bij de HU en een dag reserveert voor zelfstudie thuis. De overige 4 weken van een blok heb je geen of weinig les. Dan ben je bezig met de afronding van een beroepstaak bezig en voorbereiding van een tentamen. Je tijdsindeling is dan veel flexibeler, want je hoeft niet één dag per week naar de HU te komen.

Krijg ik tentamens?

Ja. Elke cursus wordt afgesloten met een formele toets. Ook elk project wordt met een formele toets afgesloten, b.v. een werkstuk, verslag etc. De vorm van toetsing varieert per cursus.

Doe ik ook projecten in de opleiding?

Alle semesters in de eerste twee jaar van de studie bestaan uit twee theoretische cursussen en de beroepstaak (het werk dat je bij de werkgever doet). Doelstelling van elke beroepstaak is om de kennis van de twee vakken uit het blok toe te passen en om eerder opgedane kennis te herhalen en te verdiepen. Er wordt dus verwacht dat je naast de kennisvakken die je van de HU krijgt, ook nog zelfstandig kennis en ervaring opdoet die relevant is voor jouw werkomgeving.

In het semesterverslag aan het einde van elk semester laat je dit ook zien. Je geeft aan wat je in de beroepstaak hebt gedaan, welk kennis je hebt opgedaan en hoe je jezelf als professional hebt ontwikkeld. De beroepstaak staat centraal.

Globale opbouw van de studie

In het eerste jaar van de studie concentreer je je op de basis van infrastructuren, netwerken, security enzovoorts. In het tweede jaar ga je veel dieper op die onderwerpen in. Grotere (internationale) netwerken, infrastructuren van grote organisaties, meer techniek. In het derde en vierde jaar verdiep en verbreed je je kennis nog meer via specialistische seminars. De studie gaat dan nog dieper in op security, automation, en het engineeren van cloud en securityoplossingen.
Daarnaast is er een semester “Build Your Own Future” waarin je een eigen ontwikkelprogramma kan samenstellen op basis van je interesses. Het laatste semester staat in het teken van afstuderen.

Welke vakken krijg ik?

Het exacte vakkenpakket (curriculum) staat in de studiegids, die op de HU website te zien is.

Hoeveel is het collegegeld?

Het collegegeld is gelijk aan dat van een voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaar

 

Heb ik recht op studiefinanciering?

De voorwaarden voor studiefinanciering zijn gelijk aan die van de voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor de website van DUO (www.duo.nl).

Kan ik switchen van duaal naar voltijd HBO-ICT SD opleiding?

De duale opleiding Software Development en de voltijd opleiding Software Development zijn inhoudelijk voor een deel gelijk. Als je verandert van duaal naar voltijd (of omgekeerd) verandert je formele examenprogramma. Voor punten die je daar al op hebt behaald kun je een verzoek doen om deze over te zetten naar het nieuwe programma. Omdat er een overlap is, zal dat relatief weinig problemen opleveren. Maar het kan zijn dat je toch een enkel vak alsnog moet inhalen, omdat deze niet in het ene programma zit en wel in het andere programma. Met een afgeronde propedeuse Software Development word je direct toegelaten tot jaar twee van de voltijdopleiding en omgekeerd.

Als je geen afgeronde propedeuse hebt of als je later in de studie wilt switchen, wordt dit in overleg met de opleiding bekeken. Het kan zijn dat je dan alsnog bepaalde vakken moet inhalen.

Waar vind ik meer informatie over de opleiding?

Meer informatie is te vinden op de volgende website:

Hbo-opleiding HBO-ICT Cyber Security & Cloud duaal | Hogeschool Utrecht (hu.nl)

Werkgever en salaris

Moet ik zelf een werkgever vinden?

Op deze site vind je alle gerenommeerde bedrijven van Stichting Cloud IT Academy per regio. Zij geven samen met Hogeschool Utrecht de opleiding vorm én hebben direct een baan voor je. We organiseren regelmatig ontmoetingsdagen, waar je bedrijven kunt leren kennen. Je kunt ook direct solliciteren met de makkelijke cv-generator. Kijk bij Informatiedag en meld je aan voor de eerst volgende bijeenkomst. Je moet je inschrijven bij Hogeschool Utrecht voor 1 september 2020 om met de duale opleiding te beginnen.

Wat wordt er verwacht van een werkgever qua ICT-kennis?

Omdat je veel van je projecten bij je werkgever doet, moet de werkomgeving ICT- technisch complex en groot genoeg zijn om dat te kunnen doen.

Wat wordt er financieel van de werkgever verwacht?

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een salaris betaalt. Ook wordt verwacht dat de werkgever aan het eind van elk studiejaar, bij voldoende resultaten, het collegegeld en leermiddel vergoedt.

Moet de werkgever studenten bij de studie begeleiden?

Alle bedrijven die bij Stichting Cloud IT Academy zijn aangesloten, hebben het predicaat 'Investor in Young Cloud Talent'. Zij willen investeren in jou door je goed te begeleiden op de werkvloer en met je studie.

Deze begeleiding komt naast de standaard studieloopbaanbegeleiding die elke student vanuit de HU krijgt.

Krijg ik een salaris?

Afgestudeerde MBO-ers krijgen direct een salaris. De hoogte van het salaris bepaal je in overleg met je werkgever. Havisten en vwo-ers volgen een ander studieprogramma in het eerste jaar. Zij krijgen in het tweede jaar een salaris van hun werkgever.

Moet ik fulltime werken?

Nee, in de eerste twee jaar van je studie, krijg je twee dagen in de week ruimte om je studie op Hogeschool Utrecht te volgen. Daarnaast krijg je rondom tentamens in onderling overleg tijd om je voor te bereiden. In het derde jaar ben je vooral bezig met praktijkopdrachten bij je bedrijf. In het vierde jaar maak je je afstudeerscriptie bij je bedrijf en volg je geen lessen meer bij Hogeschool Utrecht.

Welke rol speelt Stichting Cloud IT Academy?

Stichting Cloud IT Academy is opgezet door bedrijven en brancheorganisaties in de cloud industrie. Samen met deze bedrijven en Hogeschool Utrecht geven wij de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud vorm. Dit is een van de meest praktijkgerichte HBO opleidingen in Nederland.

Voor deelnemende bedrijven werft Stichting Cloud IT Academy talentvolle studenten door voorlichting te geven op MBO/VO en bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast investeren we in een trainingsprogramma Persoonlijk Leiderschap om je te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Dit in samenwerking met Impuls Organisatieadvies en de Universiteit van Amsterdam. De stichting gaat voor een optimale match tussen jou en het bedrijf van je dromen. Mochten er problemen zijn, dan kun je bij ons terecht.

Waar zijn bedrijven, waar ik kan werken, gevestigd?

Er zijn veel bedrijven aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy. Kijk op deze site bij werkgevers per regio.

Eisen en rechten

Welke vooropleiding moet ik hebben?

MBO diploma niveau 4 ICT of Netwerk beheerder, havo- of vwo diploma (alle profielen) met affiniteit voor ICT. Voor havisten en vwo-ers geldt een afwijkend programma. Zie toelatingseisen.

Ben je ouder dan 21 jaar, dan kun je deze opleiding ook volgen als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Je moet dan een toelatingsonderzoek 21+ halen (zie app.studielink.nl).

Moet ik al ervaring met computers/ICT hebben?

MBO 4 ICT studenten hebben natuurlijk al ervaring met ICT. Heb je een havo of vwo diploma en affiniteit met ICT, dan kun je de opleiding ook volgen. In het eerste half jaar (eerste semester) volg je de HBO opleiding vijf dagen in de week. In het tweede semester volg je vier dagen in de week de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud bij Hogeschool Utrecht. Daarnaast loop je één dag in de week stage bij een van onze bedrijven. In het tweede jaar volg je hetzelfde programma als de overige studenten. Twee dagen naar de HU en drie dagen aan het werk (salaris en contract).

Ons advies aan studenten zonder relevante voorkennis is om op eigen initiatief de volgende voorbereidende cursussen te doen: i. CompTIA A+ en eventueel daarna: ii. CompTIA N+, maar dit is niet verplicht.

Welke verplichtingen gelden er voor de student?

Voor duale studenten gelden dezelfde regels, rechten en plichten als voor voltijd studenten. Zie hiervoor www.hu.nl.
Omdat je als duaal student een arbeidscontract hebt met je werkgever, gelden voor jou ook alle gewone regels, rechten en plichten die voor elke werknemer gelden. In het arbeidscontract zijn voorwaarden opgenomen over de voortgang van je studie. Je moet bijvoorbeeld voldoende studiepunten halen om in aanmerking te komen voor de vergoeding van het collegegeld door je werkgever.

Welke verplichtingen gelden er voor de werkgever?

Alle bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy hebben het predicaat 'Investor in Young Cloud Talent'. Ze geven je twee dagen in de week tijd om je studie te volgen en helpen je ook met de studie. Bovendien krijg je begeleiding op de werkvloer, tijdens je ‘werkdagen’. Je verdient vanaf dag één bij deze bedrijven een salaris en krijgt je collegegeld vergoed als je voldoende studiepunten haalt.

Kan ik altijd beginnen met de opleiding als ik mij heb ingeschreven?

Nee. Hogeschool Utrecht stelt strenge eisen aan werkgevers. Alle bedrijven aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy voldoen hieraan. Heb je een baan bij een van onze bedrijven, dan mag je aan de opleiding beginnen.
Voor studenten die werken bij een bedrijf dat niet is aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy, zal in een individueel gesprek met de Hogeschool Utrecht bekeken worden of het bedrijf aan de eisen voldoet.